Dane na dysku twardym mają swoją datę ważności

W przeciwieństwie do pamięci zmiennej (np. RAM), dyski twarde przechowują informacje fizycznie, więc nawet jeśli pozostawimy je bez zasilania, dane nie zostaną utracone. Nie oznacza to jednak, że mogą one przechowywać dane na zawsze, a w rzeczywistości, jeśli dysk twardy będzie zbyt długo leżał w szufladzie, dane na nim zawarte mogą zostać utracone.

Zwykła gwarancja na dysk twardy wynosi 5 lat; liczba ta zakłada regularne korzystanie z urządzenia, a jeśli używasz go sporadycznie, z dala od zakłóceń elektromagnetycznych i w idealnych warunkach temperatury i wilgotności otoczenia, prawdopodobnie będzie ci służyć jeszcze przez wiele lat. Ale co, jeśli nigdy nie podłączysz dysku twardego do zasilania, czy dane nadal tam będą, jeśli podłączysz dysk twardy za powiedzmy, 20 lat?

Dane na dysku twardym mają swoją datę ważności

Zdolność urządzeń pamięci masowej do zachowania zawartych w nich danych w stanie nienaruszonym jest znana jako współczynnik zachowania danych. Rzeczywisty wskaźnik dla urządzeń, które nie mają zasilania i nie doświadczają aktualizacji swoich danych (ponieważ nie mają zasilania) jest wysoce zależny od warunków środowiskowych, w których są przechowywane, idealne warunki to chłodne, suche środowisko, w którym temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie 25ºC.

W tych idealnych warunkach oczekuje się, że dysk twardy może zachować swoje dane przez okres od 10 do 20 lat. Wynika to z różnych uwarunkowań:

Pogorszenie pola magnetycznego: jak wiadomo, tradycyjne dyski twarde wykorzystują pole magnetyczne, które stopniowo traci swoją intensywność z częstotliwością około 1% rocznie. Tak więc po 69 latach pole magnetyczne dysku twardego zmniejszy się o połowę, ale nie jest konieczne osiągnięcie tego punktu, aby spowodować uszkodzenie zapisanych danych, a także utratę znaczników i indeksu pliku na dysku (to właśnie on informuje głowicę, gdzie zaczyna się i kończy każdy sektor).

Zakłócenie pola magnetycznego: Pola magnetyczne niezależne od samego dysku twardego mogą mieć negatywny wpływ na przechowywane dane, zmieniając ładunek w jednym lub kilku miejscach. Zakłócenia magnetyczne mogą być powodowane przez magnesy, silniki o dużej mocy, a nawet wyładowania elektryczne. Ponadto, użytkownicy często przechowują dyski twarde obok siebie, jeden na drugim, a to jest złe, ponieważ nawet w niewielkim stopniu pole jednego z nich zakłóca drugi.

Warunki środowiskowe: zakresy wilgotności i temperatury dysków twardych różnią się w zależności od producenta. Na przykład firma Western Digital zaleca przechowywanie swoich dysków twardych w temperaturze od 12 do 32°C. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura może również przyspieszyć proces degradacji danych na dysku twardym, a zbyt duża wilgotność może spowodować wypaczenie głowic lub nieprawidłowe ustawienie wrzeciona i silnika.